Executive Coaching Wrocław | Kadra zarządzająca

Executive coaching jest rodzajem coachingu, który koncentruje się na pracy z tzw. executives czyli kadrą zarządzającą: kierownikami oraz managerami.

background2 Executive Coaching Wrocław | Kadra zarządzająca

Proces polega na zaufanej współpracy menedżera i coacha, na polu wyznaczania i osiągania zarówno celów  osobistych jaki i zawodowych, wzbogacony o elementy codziennego zarządzania operacyjnego. Zasadniczym  zadaniem procesu jest takie wsparcie osoby,  aby było to zgodne z jej potrzebami, oczekiwaniami oraz aby osiągnęła uzgodnione, a często wspólnie wypracowane  z coach’em oczekiwane cele.